دسترسی جهانی

about-1

یکی از محدودیتهایی که روش های قدیمی ارائه نرم افزار ایجاد میکرد این بود که کاربر میبایست در محل نصب نرم افزار حضور میداشت که بتواند از امکانات آن استفاده کند که در روشهای نوین با معماری تحت وب دسترسی به نرم افزار با رعایت موارد امنیتی از هر کجای دنیا امکانپذیر است.

از دید مشتریان

همانطور که امروزه مشتریان میتوانند کالای مورد نظر خود را پس از بررسی از دور ترین نقاط سفارش دهند و دریافت کنند، باتوجه به رویکرد ارائه نرم افزاربصورت ابری این امکان وجود دارد که دیگر مشتریان برای دریافت و خرید خدمات و امکانات نرم افزاری محدود به شهر و استان خود نباشند و این امکانات را از شرکتهای خارج از محدوده جغرافیایی خود خریداری و استفاده کنند.

از دید شرکت نیک پندار آسیا

ارائه نرم افزار بر بستر اینترنت این فرصت را در اختیار ما قرار داده که خارج از قید و بند محدوده جغرافیایی با مشتریان حرفه ای، دقیق و مشکل پسند در تعامل باشیم که باعث پیشرفت و ارتقاء کیفی محصولات ما شده اند.